Temp OC Zuid

Welkom op de website van Orion College Zuid! 
Het Orion College Zuid is een school voor voorgezet speciaal onderwijs (VSO, cluster 4). 
Wij bieden onderwijs aan jongeren die meer ondersteuning nodig hebben op het gebied van leren en op het gebied van gedrag.

Waarom OC Zuid?

De kracht van het Orion College Zuid zit in de volgende 3 punten:

 • Een krachtig pedagogisch klimaat.
 • Een leeraanbod dat is afgestemd op individuele leerlingen.
 • Een zorgaanbod dat er op is gericht leerlingen optimaal te laten profiteren van ons onderwijs.
We creëren een leeromgeving die inspeelt op de individuele behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen, binnen een sfeer en structuur met duidelijke regels en toezicht. 

Zo kunnen we onze leerlingen het beste voorbereiden op vervolgonderwijs of werk met als doel dat zij optimaal kunnen participeren in de maatschappij.

Na OC Zuid

Orion College Zuid kent 2 uitstroomprofielen:
 • uitstroomprofiel Arbeid 
  • arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (AKA-niveau)
  • MBO-1 niveau
 • uitstroomprofiel vervolgonderwijs
  • VMBO-basisberoeps
  • VMBO-kaderberoeps
  • VMBO-T (met ingang van september 2013)

In samenwerking met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente Amsterdam, architectenbureau Premark en stichting Orion zijn wij bezig met de herhuisvesting van locatie Zuid. Alle betrokkenen worden geïnformeerd als er duidelijkheid is.


Gaasterlandstraat 7 Amsterdam

Ċ
Jelka Bröcheler,
6 feb. 2014 07:59
Ċ
Jelka Bröcheler,
6 feb. 2014 07:59
Ċ
Jelka Bröcheler,
6 feb. 2014 07:59
Ċ
Jelka Bröcheler,
6 feb. 2014 07:59
ą
Jelka Bröcheler,
6 feb. 2014 07:59