Orion College‎ > ‎

Stichting Orion


Orion is de enige aanbieder van openbaar speciaal (voortgezet) onderwijs - (V)SO - in Amsterdam. Zij heeft daarmee een grote verantwoordelijkheid naar haar leerlingen, hun ouders, het onderwijs en de gehele samenleving in Amsterdam.

Op 16 locaties bieden wij speciaal onderwijs en passende zorg afgestemd 
op de behoefte van onze leerlingen van 4 tot 20 jaar. 
Daarnaast begeleidt de Ambulante Begeleidingsdienst nog eens 1100 
leerlingen op reguliere scholen.

Orion is gespecialiseerd in onderwijs en begeleiding aan kinderen en jongeren met
  • psychiatrische of gedragsstoornissen (cluster 4)
  • auditieve of communicatieve problemen (cluster 2)
  • verstandelijke en/of lichamelijke handicaps of een chronische ziekte
    (cluster 3)
De contacten met de ouders verlopen in de eerste plaats altijd via de school. Voor vragen waarmee u niet bij de school terecht kan, kunt u contact opnemen met het stafbureau van Orion.

Meer informatie vindt u op www.orion.nl
Maak kennis met openbaar speciaal onderwijs van Stichting Orion
Stichting Orion heeft 3 films gemaakt over het speciaal onderwijs.
In deze korte films kunt u kennismaken met het speciaal onderwijs van Orion. Rechts vindt u de afbeeldingen van de 3 films. Via de link onder de afbeelding start u de film...