Orion College‎ > ‎

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is begeleiding vanuit speciaal onderwijs en is bedoeld voor zowel de leerling als zijn of haar leerkracht. Vanuit hun speciale expertise en ervaring geven docenten uit het speciaal onderwijs advies aan de leerkracht over hoe zij het beste kunnen omgaan met de belemmeringen van de leerlingen en welke leermiddelen en -methoden het beste gebruikt kunnen worden. Daarnaast bekijkt de ambulant begeleider de vorderingen van de leerling en geeft waar nodig extra begeleiding. 

Begeleidingsmogelijkheden
Sinds de invoering van de Leerling Gebonden Financiering (LGF) kan er gekozen worden voor drie vormen van ambulante begeleiding: 
  • Geïndiceerde Ambulante Begeleiding
    Ambulante begeleiding met een indicatie voor LGF (Rugzakje) 
  • Terugplaatsings Ambulante Begeleiding 
    Leerlingen die onderwijs volgen in het speciaal onderwijs maar hun indicatie verliezen kunnen nog gedurende één schooljaar ondersteuning krijgen op een reguliere school 
  • Preventieve Ambulante Begeleiding 
    Kortdurende begeleiding voor leerlingen die (nog) geen indicatie hebben
Elk kind dat in aanmerking komt voor een plaats in het speciaal onderwijs (en dus voor een Rugzak), komt in aanmerking voor ambulante begeleiding. 
De hoeveelheid uren die beschikbaar is, hangt af van de indicatie voor een bepaalde schoolsoort.

Voor meer informatie:
Ambulante begeleiding cluster 2 VO/MBO:
www.viertaal-ambulantedienst-amsterdam.nl


Ambulante begeleiding cluster 3:
www.abamsterdam.nl  ---  info@abamsterdam.nl