Orion College‎ > ‎

Aanmelding


HOE KAN IK MIJN KIND AANMELDEN?

1. Meld uw kind aan op een school van Orion
  • Bel of e-mail de school 
De school onderzoekt welke ondersteuning uw kind nodig heeft en of de school die kan bieden.
  • Weet u niet welke school? Neem dan contact op met het Expertisecentrum van Orion - 020 410 07 40 / expertisecentrum@orion.nl

2. School vraagt informatie op
De school onderzoekt of uw kind de ondersteuning die de school biedt echt nodig heeft. Hiervoor vraagt de school u informatie over de begeleiding die uw kind nodig heeft. 

3. School vraagt verklaring op
Voordat de school uw kind toelaat, moet de school bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Deskundigen adviseren het samenwerkingsverband of uw kind (voortgezet) speciaal onderwijs nodig heeft. 
Is uw kind niet aangewezen op speciaal onderwijs? Dan zoekt de school naar een andere (reguliere) school die de juiste begeleiding kan bieden. 

Wij helpen graag!
Dit gebeurt in overleg met u. Wij helpen u graag! Ook voor advies, informatie, een oriënterend gesprek of een rondleiding kunt u bij ons aankloppen.

THUISZITTERS WELKOM!

Uiteraard zijn thuiszitters van harte welkom bij de Orion scholen!

U heeft alles al geprobeerd. U weet niet meer wat u moet doen. U ziet door de bomen het bos niet meer.

Wij helpen u graag! Niet alleen met advies, maar ook met de nodige ondersteuning - eventueel aan huis. Maar ook met de combinatie tussen school en thuis. 

Heeft u vragen daarover? Wilt u advies over de specifieke situatie van uw kind?

Neem voor een oriënterend gesprek over kinderen onder de 12 jaar contact op met de directeur van de Mr. de Jonghschool Dirk Koops - 020 410 07 40 / dejonghschool@orion.nl

Neem voor een oriënterend gesprek over kinderen boven de 12 jaar contact op met zorgcoördinator Marieke van der Meer van Orion College West - 020 - 611 12 13 / m.vandermeer@orion.nl

EXPERTISECENTRUM - VOOR ADVIES

Het Orion Expertisecentrum biedt ondersteuning aan het reguliere onderwijs en ook aan ouders die een hulpvraag hebben. Wat die vraag ook is!

Dit betekent ook dat zij goede contacten hebben met de scholen en instanties in Amsterdam en omstreken. 

Zij staan open voor uw vragen!

Contactgegevens Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen

Bezoekadres
Buiksloterweg 85
1031 CG Amsterdam

Correspondentieadres
Postbus 37600
1030 BA Amsterdam