Orion College

Slideshow maker (using Google Slides)

Welkom op de website van het Orion College!

Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs? Dan breekt een spannende nieuwe tijd aan. Een nieuwe school, nieuwe vrienden, nieuwe leraren; het is niet niks!

Heeft uw kind extra zorg nodig? Bij het Orion College bent u dan op het juiste adres. Het Orion College biedt op vier locaties in Amsterdam voortgezet speciaal onderwijs aan. 

We bieden een gevarieerd onderwijsaanbod: praktijkonderwijs, vmbo en havo voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben die ze op een gewone middelbare school niet kunnen krijgen

Welke school past bij mijn kind?

U zoekt de school die het beste past bij uw kind. We helpen u daar graag bij! 

Hieronder staat onder elkaar een globale beschrijving van de clusters en de Orion scholen. 

Graag bespreken we met u en uw kind wat de beste keuze is.

Cluster 3

Voor wie?
Cluster 3 is voor leerlingen met verstandelijke beperkingen (Zeer Moeilijk Lerend) en/of lichamelijke beperkingen (Lichamelijk Gehandicapt/Meervoudig Gehandicapt) en leerlingen die langdurig ziek zijn (Langdurig Zieken).

Welke locatie past bij mijn kind? 
Als u met ons contact opneemt, bekijken we samen op welke locatie uw zoon of dochter het beste tot zijn recht komt. 

Waar?

Zeer moeilijk lerende kinderen 
Orion College Noord
Beijerlandstraat 2 
1025 NN Amsterdam
Telefoon: 020 – 636 24 87 
E-mail: orioncollegenoord@orion.nl

Orion College Zuidoost
Bijlmerdreef 1289 / 2 
1103 TV Amsterdam ZO
Telefoon: 020 - 368 10 71
E-mail: orioncollegezuidoost@orion.nl

Langdurig ziek en/of een lichamelijke beperking 
Orion College Drostenburg
Drostenburg 5B
1102AM Amsterdam
Telefoon: 020 - 611 12 13

Cluster 4

Voor wie?
Voor jongeren met gedragsproblemen.

Welke locatie past het beste bij mijn kind?
Bij internaliserende (naar binnengerichte) gedragsproblemen (bijvoorbeeld autisme) kunnen jongeren terecht op Orion College Drostenburg. Jongeren met psychiatrische of gedragsproblemen kunnen terecht op Orion College Zuid.
 
Waar?
Orion College Drostenburg
1102 AM Amsterdam
Telefoon: 020 - 611 12 13

Orion College Amstel
Wibautstraat 220-222
1097 DN Amsterdam
Telefoon: 020 - 644 22 32